Transparens

Befintlig lagstiftning ger myndigheter rätt att utfärda förelägganden om genomsökning och beslagtagande av kunders icke-offentliga uppgifter. Detta gäller även i norsk lag och för norska myndigheter.

Vi anser att transparens är viktigt när det gäller begäranden om våra användares icke-offentliga uppgifter. Det är därför vi har implementerat policyer för hur vi hanterar förelägganden och stämningar.

Jottacloud kräver att det finns ett beslut om husrannsakan innan man överlämnar information eller innehåll till norska myndigheter eller rättsväsende. Läs mer i vår integritetsgaranti.

Även om det finns situationer där lagstiftningen ger oss rätt att avslöja att sådana förelägganden finns, så finns det även situationer där det är ett lagbrott att avslöja "hemliga" förelägganden.

Offentliga förelägganden

Jottacloud lovar att förvarna sina användare om myndigheter begär ut uppgifter, förutom i fall där vi inte kan göra detta enligt lag.

Vi kommer att meddela berörda användare om att vi har mottagit ett föreläggande från en myndighet och att vi kommer att rätta oss efter det. Vi kommer att lägga upp information om att vi har mottagit ett föreläggande och hur det hanterades.

Hemliga förelägganden

"Hemliga" förelägganden kan inte offentliggöras av Jottacloud. Detta skulle bryta mot norsk lag. Istället för att publicera information om hemliga förelägganden har vi skapat en "kanariefågel för förelägganden" som är offentligt tillgänglig för alla våra användare.

Var är en "kanariefågel för förelägganden" och hur fungerar den?

Tanken bakom kanariefågeln för föreläggande är följande: om en myndighet kontaktar oss med juridiska krav och tystnadsplikt kan vi inte berätta någonting om detta för våra användare. Men det vi kan göra är att plötsligt sluta säga att allt är som det ska.

Detta begrepp kommer ifrån uttrycket "kanariefågeln i kolgruvan". Gruvarbetarna behövde inte oroa sig för kolmonoxid så länge kanariefåglarna kvittrade; om fåglarna tystnade hade gruvarbetarna anledning att vara oroliga.

Läs om "Warrant Canary" på Wikipedia

Varje vecka kommer vi att publicera ett uppdaterat uttalande om vi inte har mottagit några förelägganden. Om vi slutar uppdatera det här dokumentet kan våra användare anta att vi har mottagit ett föreläggande. Dokumentet är tidsstämplat och signerat med vår privata nyckel, så att dess äkthet kan verifieras.

Du hittar Jottaclouds "warrant canary" här

Länkar

Användarvillkor
Sekretesspolicy
Databehandlingsavtal
Integritetsgaranti