Åpenhet

Gjeldene lover og regler gir adgang for at norske myndigheter kan pålegge bedrifter å utlevere kunders private data til myndighetene.

Vi i Jottacloud mener det er meget viktig med åpenhet og gjennomsiktighet i prosessen rundt en eventuell utlevering av kunders private data. Som en følge av dette har vi nå innført nye rutiner for hvordan vi håndterer pålegg om utlevering av data fra myndighetene.

For det første så krever vi en rettskjennelse før vi utleverer kunders private data til myndighetene. Les mer i vår personverngaranti om dette.

I noen tilfeller så tillater loven at vi opplyser offentligheten om slike utleveringsordrer, men det finnes også tilfeller der Jottacoud kan bli straffeforfulgt om vi opplyser våre kunder om at informasjon har blitt begjært utlevert gjennom en «hemmelig» utleveringsordre.

Offentlige utleveringsordrer

Vi vil varsle de berørte brukerne før vi utleverer data til myndighetene, med mindre dette er ulovlig i henhold til norsk lov.

Vi vil informere de berørte brukerne om at vi har mottatt en utleveringsordre fra myndighetene, og at vi vil utlevere de dataene vi er pålagt å utlevere til myndighetene. Vi vil offentligjøre informasjon til alle brukere(?) om at vi har mottatt en utleveringsordre, og hvordan dette ble håndtert av Jottacloud.

«Hemmelige» utleveringsordrer

Jottacloud kan ikke gi ut informasjon om «hemmelige» utleveringsordrer, uten å bryte norsk lov. I stedet for å offentliggjøre informasjon om «hemmelige» utleveringsordrer, har vi igangsatt ett «Kanarifugl» system, som er offentlig tilgjengelig for alle våre brukere.

Hva er en «Kanarifugl», og hvordan fungerer dette i praksis?

Idéen bak «Kanarifuglen» er: Om myndighetene gir oss en utleveringsordre som er unntatt offentlighet, så kan vi ikke varsle våre brukere og kunder om dette. Det vi dog kan gjøre, er å slutte å si at alt er i sin skjønneste orden.

Derav navnet «Kanarifugl» (kanarifugler ble brukt som nødvarslere i gruver i tidligere tider. Et bur med en fugl hang i gruvegangen, og da den sluttet å kvitre var det fare for karbonmonoksidforgiftning, og gruvearbeiderene måtte komme seg ut.)

Les om slike kanarifugler på Wikipedia

Dette betyr at vi hver uke vil publisere et dokument dersom vi ikke har mottatt noen utleveringsordrer fra myndighetene. Dersom vi slutter å oppdatere dette dokumentet, så må våre brukere gå ut i fra at vi har mottatt en «hemmelig» utleveringsordre. Dokumentet datostemples og signeres med vår private nøkkel slik at avsenderen kan verifiseres.

Du finner Jottaclouds kanarifugl her

Lenker

Brukerbetingelser
Personvernerklæring
Databehandleravtale
Personverngaranti