Personverngaranti

De aller fleste store aktører innenfor nettlagring er amerikanske. Du tror kanskje filene dine er beskyttet mot innsyn når du bruker store og etablerte aktører? Det kan hende du tar feil.

Selv om de amerikanske aktørene har datterselskaper som bruker servere plassert i europeiske land så er privatpersoner og bedrifter likevel ikke beskyttet.

Gjennom USA Patriot Act kan nemlig amerikanske myndigheter tvinge alle amerikanske selskaper, og deres datterselskaper over hele verden, til å frigi brukerdata. Uten noen form for rettslig kjennelse.

Med Edward Snowden sin avsløring av PRISM-programmet i USA synes denne trusselen større og mer skremmende enn noensinne.

Jottacloud er et norsk selskap med norske eiere, og vi opererer under norsk personvernlovgivning. Vi lagrer alle filene dine i Norge.

Som et resultat er våre brukere beskyttet mot amerikansk lovgivning, som uten tvil krenker friheten til både amerikanske og ikke-amerikanske borgere.

Dette gjør Jottacloud til et godt valg for personer som ønsker et alternativ til amerikanske nettskytjenester som SkyDrive, Dropbox og iCloud.

Med vår unike norske posisjon kan vi garantere for et godt personvern. Fra i dag er dette vår personverngaranti:

Jottaclouds personverngaranti

  • Vi skal kun lagre dokumentene dine i Norge, eller i et land med liknende eller enda strengere personvernlovgivning
  • Vi skal operere under norsk jurisdiksjon
  • Vi skal aldri overvåke hva du lagrer hos Jottacloud
  • Vi vil ikke overlevere brukerdata til myndighetene om vi ikke mottar en kjennelse fra norsk rettsvesen
  • Vi skal ikke utveksle, lagre eller prosessere brukerdata hos en tredjepartstjeneste som f.eks. Amazon
  • Våre ansatte skal aldri åpne eller lese dine dokumenter uten skriftlig tillatelse fra deg
  • Alle våre ansatte må signere konfidensialitetsavtale
  • Vi lover å slette all brukerdata om deg når du avslutter kundeforholdet med oss

Vi bryr oss om personvern. I Norge står personvernet støtt som Jotunheimen, mens i USA flyter det som Mississippi elven.

Det er dine filer, og de er trygt lagret. Det garanterer Jottacloud. Og serverne våre drives med grønn energi, Jottacloud garanterer det også.

Lenker

Brukerbetingelser
Personvernerklæring
Databehandleravtale
Åpenhet