Brukerbetingelser

1. Generelt

Jotta AS (“Jotta”) tilbyr en sky-basert (cloud) lagringstjeneste (“Tjenesten”) som lar deg lagre, sikkerhetskopiere, synkronisere og dele filer over internett.

Disse vilkårene for bruk (“Avtalen”) er en juridisk bindende avtale mellom deg som bruker og Jotta. Referanser til “vi”, “vår” og “oss” refererer til Jotta, mens “du”, “din” og “bruker” refererer til brukeren.

Ved å bruke Tjenesten, godtar du og er bundet av disse lisensvilkårene som utgjør en bindende avtale.

2. Brukerkontoer

For å bruke Tjenesten må du sette opp en Jotta-konto. Du kan sette opp en enkel gratis konto (“Gratis-konto”), en enkelt Individuell konto (” Individuell konto “), eller en Bedriftskonto (“Bedriftskonto”).

3. Gratis-konto

Gratis-kontoer er bare tilgjengelig for enkeltpersoner og ikke for bedrifter, organisasjoner, o.lign. En Gratis-konto leveres gratis med angitte begrensninger i lagringskapasitet og funksjoner. Jotta forbeholder seg retten til å benytte også andre begrensninger på Gratis-kontoer. Jotta forbeholder seg også retten til å vise betalte annonser på Gratis-kontoer. En Gratis-konto kan sies opp av Jotta hvis den har vært inaktiv i en periode på ett år eller lenger. En Gratis-konto innehaver kan når som helst oppgradere til en Individuell konto.

4. Individuell konto

Individuell konto er tilgjengelig for enkeltpersoner, og ikke for bedrifter, organisasjoner, o.lign. Individuell konto er gitt med lagringskapasitet og funksjoner i henhold til valgte abonnement-plan.

Individuell konto har en standard varighet på en måned og fornyes deretter automatisk for en ny måned (ny tegningsperioden) med mindre brukeren avbestiller betalt abonnement innen 7 dager før en løpende tegningsperiode slutter. Brukeren kan velge å tegne abonnement som løper i periode på 12 måneder.

Brukerens kredittkort belastes automatisk når et abonnement blir fornyet Betalinger refunderes ikke, heller ikke ved Brukerens oppsigelse. Brukeren kan si opp eller endre sitt abonnement når som helst. Endringer før utløpet av en tegningsperiode gir ikke rette til redusert betaling for den avtalte tegningsperioden.

5. Bedriftskonto

En bedrift, organisasjon eller enkeltperson kan opprette en Bedriftskonto. Når en Bedriftskonto etableres, vil en Bedriftskonto Administrator bli opprettet automatisk. Bedriftskonto Administrator er ansvarlig for å legge til og vedlikeholde Bedriftskontoen og kontoens medlemmer. For Bedriftskonto gjelder spesielle vilkår, se punkt 13 nedenfor.

6. Lisens til å bruke Tjenesten

Når en bruker har tegnet en konto i samsvar med lisensvilkårene og Jottas instruksjoner, gir Jotta Brukeren rett til å benytte Tjenesten i henhold til disse lisensvilkårene.

Brukeren skal kun bruke Tjenesten innenfor formålet og med de begrensninger og instrukser gitt av Jotta og det som fremgår av disse lisensvilkårene.

Lisensen gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å installere og bruke Tjenesten innenfor det angitte formål. Lisensen kan ikke gis videre til andre eller på andre måter gjøres tilgjengelig for andre, utover det som fremgår av lisensvilkårene. Kildekode eid av tredjepart kan bli levert sammen med Tjenesten og er underlagt den aktuelle tredjeparts lisenser. Mer informasjon om tredjeparts lisenser finnes på: https://www.jottacloud.com/software/Third-party_licenses.txt.

Tjenesten og dens struktur, organisering, kildekode og dokumentasjon inneholder forretningshemmeligheter. Jotta er eneeier av Tjenesten og programvaren som brukes til levere Tjenesten, samt all tilhørende dokumentasjon.

Tjenesten gjør det mulig for brukeren å dele, sende og utveksle digitalt innhold med andre. Brukeren må ha alle nødvendige rettigheter til å distribuere innholdet digitalt. Ved å bruke Tjenesten erkjenner du at Jotta har ingen kontroll over det digitale innholdet som sendes gjennom eller brukes med Tjenesten og Jotta kan derfor ikke holdes ansvarlig på noen måte verken for bruken av Tjenesten, innhold eller lagring i, eller som del av, Tjenesten. Jotta forbeholder seg retten til etter eget skjønn, å fjerne innhold eller gjøre innføre andre begrensinger eller tiltak som anses nødvendig for å sikre etterlevelse av i gjeldende lov og forskrift. Jotta forbeholder seg retten til å gjennomføre virus-sjekker og kan blokkere for at enkelte filer blir lastet opp.

Brukeren kan ikke gjøre kommersiell bruk av Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til salg eller distribusjon Tjenesten, programvaren eller dokumentasjon til en tredjepart.

7. Oppgradering og nedgradering

Du kan oppgradere fra en Gratiskonto til en Individuell konto ved å følge Jottas prosedyrer for oppgradering.

Tilsvarende kan du nedgradere en Individuell konto til en Gratis-konto.

Nedgradering av en konto betyr endring fra en Individuell konto til en Gratis-konto. Før du kan gjennomføre slik nedgrading, må du slette filer fra din Individuell konto slik at samlet data-mengde ikke overskrider 5 GB lagringsplass.

Jotta vil ikke refundere betalinger for den aktuelle periode hvis brukeren nedgradering abonnement.

8. Fornyelser, oppsigelse og avslutning av abonnement

Abonnement på Individuelle kontoer og Bedriftskontoer blir automatisk fornyet når en tegningsperiode utløper.

Jotta vil nedgradere brukerens Individuell konto til en Gratis-konto etter at et abonnement er avsluttet. Hvis en Individuell konto inneholder mer enn 5 GB lagringsplass, vil alle filene i kontoen bli slettet i løpet av denne nedgraderingen.

Brukeren kan når som helst slette eller avslutte brukerkontoen. Dette kan gjøres på “Min konto”. Jotta vil ikke refundere eventuelle utestående beløp eller kreditt når en brukerkonto er avsluttet.

Brukerens data og filer vil bli slettet umiddelbart ved opphør av kontoer og ved utløp av tegningsperioden. For Gratis-konto og Individuell konto, forbeholder Jotta retten til å lagre brukerdata i inntil 90 dager etter at kontoen er avsluttet.

Dersom Brukeren har unnlatt å betale avgifter eller andre beløp skyldte til Jotta, har Jotta rett til å avslutte kontoen og slette alle brukerdata etter 90 dager opprinnelig betalingsfrist.

Jotta har rett til å si opp Brukerens konto dersom Brukeren opptrer på en måte som ikke er i samsvar med disse lisensvilkårene eller instrukser gitt av Jotta.

9. Aldersgrense

Aldersgrensen for å bruke Tjenesten er 13 år. Jotta har rett til å slette all informasjon inkludert brukerkonto, data og filer dersom det viser seg at brukeren er under 13 år.

10. Endringer i personlig informasjon

Brukeren skal varsle Jotta om endringer som for eksempel e-postadresse, kredittkortinformasjon og andre forhold av betydning umiddelbart ved å endre kontoinnstillingene under Min konto. Brukeren alene er ansvarlig for eventuelle kostnader som kan oppstå ved feilaktig eller manglende oppdatering av brukerinformasjon.

11. Personvern og datainnsamling

Jotta kan samle visse ikke-personlig identifiserbar informasjon knyttet til bruk av Tjenesten inkludert statistikk. Denne informasjonen sendes til Jotta og kan brukes av Jotta uten restriksjoner.

Dersom en gyldig rettskjennelse fra en norsk rett blir presentert vil Jotta levere brukerdata til norske myndigheter i henhold til norsk lov. Jotta vil varsle brukeren i slike tilfeller.

Les mer om våre retningslinjer for personvern og personverngaranti.

12. Bonus lagring

Du kan tjene ekstra gratis lagringsplass (“Bonus Lagring”) på din konto. Bonus Lagring er gratis lagringsplass som gjøres tilgjengelig på din brukerkonto for en begrenset periode. Bonus Lagring er kun tilgjengelig for Gratis-kontoer og Individuelle-kontoer.

Jotta forbeholder seg retten til å kansellere eller endre vilkårene i Bonus Lagring.

13. Spesielle vilkår for Bedriftskonto

For Bedriftskonto gjelder spesielle vilkår som angitt i dette punktet.

En Bedriftskonto settes opp av en Bedriftskonto Administrator (“Administrator”) som velger bedriftsabonnement og legger bedriftskonto-medlemmer (“Medlemmer”) til kontoen og oppretter egne konti for hvert Medlem. Administratoren identifiserer Medlemmer av Bedriftskonto ved å oppgi e-postadresser for hvert medlem. Det er bedriften som er kunde og som er ansvarlig for Medlemmenes bruk av Tjenesten og for å betale for alle Medlemmers bruk av Tjenesten.

Administratoren skal foreta kontroll og ha styringen med alle Medlemskontoene og sikre at all bruk av Tjenesten skjer i henhold til disse lisensvilkår og øvrige instrukser fra Jotta. Det er Administrators oppgave å sørge for at lagringskapasiteten for Medlemmene økes eller reduseres etter behov. Administrator er videre ansvarlig for å legge til eller fjerne enkelt kontoer etter behov.

Det kan ikke opptjenes Bonus Lagring for Bedriftskonto.

Administratoren har ikke tilgang til data lagret på Medlemmers konti. Administratoren har tilgang til å lese aktivitet på Medlemmers konti, og kan dermed lese fil- og mappenavn med opplastede filer og andre konto-aktivitet detaljer.

Brukere kan bare få tilgang til sine egne data og filer. Det kan åpnes for at Medlemmer kan dele data og filer lagret på egne Medlemmenes egne kontoer.

Abonnementet fornyes automatisk månedlig eller årlig, avhengig av Administratorer valg.

Administratoren kan terminere en Bedriftskonto (redusere antall konti) og endre abonnementsperioden. Slike endringer vil gjelde fra utløpet av den løpende abonnements-perioden. Oppsigelse vil slette alle Administrator filer og medlemsstatene filer umiddelbart.

14. Tekniske krav for å bruke Tjenesten

For å bruke Tjenesten, må du ha en kompatibel datamaskin eller mobil enhet med Internett-tilgang. Hvis du bruker Tjenesten via en trådløs forbindelse, kan det medføre økte kostnader fra din mobiloperatør. Du er ansvarlig for å betale alle data-kostnader og for alt utstyr og andre tredjeparts-tjenester du bruker for å få tilgang til Tjenesten. Tjenesten kan omfatte visse kommunikasjoner fra Jotta, for eksempel service og administrative meldinger. Slike meldinger anses som en del av abonnementet, og du vil ikke være i stand til å velge å ikke motta dem. Jotta kan også sende deg kampanjetilbud og nyheter om Jotta, men du kan melde deg ut fra å motta denne kommunikasjonen når som helst.

Brukeren er ansvarlig for å huske sitt passord og behandle dette konfidensielt. Brukeren er eneansvarlig for enhver aktivitet som skjer under hans / hennes brukernavn. Dersom Brukeren mister passord for Brukerens konto, kan Brukeren ikke kunne få tilgang til hans / hennes data. Brukerens Brukernavn og passord er personlig og kan ikke deles med noen tredjepart. Hvis Brukeren blir oppmerksom på misbruk av sin konto, må de varsle Jotta umiddelbart.

15. Rettferdig og akseptabel bruk

All bruk av Jottas produkter og denne Tjenesten skal være i samsvar med de prinsipper som er beskrevet i denne Avtalen og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Brukere med Individuell konto som har et ubegrenset abonnement kan bruke Tjenesten til privat bruk. Jotta begrenser ikke båndbredde eller lagringsplass på ubegrensede abonnement, men vi forbeholder oss retten til å forhindre overdrevent forbruk og misbruk av tjenesten. Vi anser det som overdrevent forbruk av Tjenesten dersom det totale lagrings- og nettverksforbruket er vesentlig større enn normalforbruket til den gjennomsnittlige brukeren av Jotta. For eksempel vil vi definere et lagringsforbruk over 10 TB som overdrevent forbruk.

Dersom vi vurderer det slik at en Bruker misbruker Tjenesten, forbeholder vi oss retten til å tilby et alternativt abonnement på Jotta. Vi forbeholder oss retten til å slette Brukerens konto og / eller brukerdata i slike tilfeller. Slike tiltak vil bli varslet via e-post.

Du kan ikke videreselge kontoer eller tilby å lagre data for andre på din konto. Brukeren kan ikke dele sitt passord med tredjepart, og må lagre dette på en sikker og egnet måte.

Det er brudd på denne Avtalen å benytte Tjenesten og / eller produktene til ulovlig virksomhet.

Du kan ikke lagre og / eller distribuere data på Tjenesten som bryter Norske lover og regler, inkludert personvern- og opphavsrettslover. Dette inkluderer barnepornografi og annet ulovlig innhold.

Jotta kan etablere eller utvide driftsrutiner for å sikre tilgjengeligheten på Tjenesten og for å forhindre misbruk. Som en del av disse driftsrutinene reserverer vi oss retten til å overvåke våre systemer for å identifisere overdrevent forbruk av lagring- og nettverksressurser, samt å iverksette tekniske og andre tiltak vi vurderer som nødvendig.

Jotta reserverer seg retten til å blokkere tilgang eller forby bruk av Tjenesten, slette brukerdata og/eller slette brukerkontoen dersom vi anser at Brukeren bryter denne Avtalen.

Lagring og/eller distribusjon av data som bryter Avtalen vil kunne bli rapportert myndighetene.

16. Ansvar og garantier

Jotta er under ingen omstendighet ansvarlig for skade, kostnad eller tap knytte til bruk av Tjenesten. Dette gjelder også tap av data som er lagret i Tjenesten og konsekvenser av tap av data. Jotta er uten ansvar selv om Jotta er blitt gjort oppmerksom på faren for tap.

Jottas samlede ansvar for en hver form for skade, kostnad eller tap knyttet til Tjenesten og disse lisensvilkårene er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende betalt vederlag for den aktuelle konto de siste 12 måneder for kravet oppsto.

Jotta har uansett ikke ansvar for indirekte tap, konsekvens- eller følgeskader av noen art.

17. Endringer i Tjenesten og vilkår

Jotta forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene i avtalen med 30 (tretti) dagers varsel.. Jotta forbeholder seg også retten til å avbryte, endre eller avslutte Tjenesten, helt eller delvis, etter å ha varslet brukeren via e-post minst 30 (tretti) dager forut for slik endring eller avslutning av Tjenesten. Jotta forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement. De nye prisene vil bli varslet til Brukeren via e-post. Endringene trer i kraft 30 (tretti) dager etter at melding. Alle meldinger om endringer nevnt ovenfor blir sendt til Brukeren via e-post.

18. Rett til å avbestille

Brukeren har en periode på 14 (fjorten) dager etter kjøp av Tjenesten rett til å avbestille Tjenesten uten noen videre forpliktelser for Brukeren. Retten til å kansellere er bare tilgjengelig for Individuelle kontoer.

19. Diverse

Jotta forbeholder seg retten til å overdra denne avtalen til en tredjepart. Jotta vil gi brukerne melding om slik endring. Brukeren vil bli varslet 3 (tre) dager på forhånd via e-post.

20. Lovvalg og tvisteløsning.

Denne avtalen er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Partene vedtar Oslo tingrett som rett verneting.

21. Kundeservice

For spørsmål om Tjenesten, ta kontakt med kundeservice via e-post på support@Jotta.com. Jotta vil forsøke å besvare alle henvendelser innen en rimelig tidsramme.

22. Kontakt-informasjon

E-post: support@jottacloud.com
Adresse: Jotta AS Øvre Slottsgate 5, 0157 Oslo Norway
Tlf: +47 2104 2900

Lenker

Personvern
Personverngaranti
Åpenhet